Κώδικες δεοντολογίας / by

Ως τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου ακολουθώ τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.