Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία – Κλινική Ύπνωση / by

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αποτελεί την πιο  σύγχρονη εξέλιξη των θεραπειών του Υποσυνειδήτου (Subconscious-mind Therapies) και αναπτύχθηκε το 2008 από μία ομάδα επιστημών ψυχικής υγείας με επικεφαλής τον Γ.Δόβελο σε συνεργασία με τον I.White.

Είναι μία βραχεία ψυχοθεραπευτική  προσέγγιση η οποία λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα των νευροβιολογικών, συγκινησιακών, συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου.  Βλέπει ολιστικά τον άνθρωπο, ως σύνολο όλων των συνειδητών και ασυνείδητων λειτουργιών του, τις οποίες αντιμετωπίζει ως μία ενιαία βάση, και επενεργεί σε όλα τα επίπεδα παράλληλα. Τελικός θεραπευτικός στόχος της Βιοθυμικής ψυχοθεραπείας είναι ο εντοπισμός των συναισθημάτων  που σχετίζονται με παρελθόντα προβλήματα και η βιωματική αναπλαισίωση αυτών.

Η Κλινική Ύπνωση αποτελεί το μέσον για να επιτευχθεί η πρόσβαση στο προσυμβολικό και προλεκτικό επίπεδο, ώστε να γίνει ο εντοπισμός των συναισθημάτων και η επανακωδικοποίηση να λάβει χώρα στο επίπεδο όπου δημιουργήθηκαν αυτές οι πρώιμες καταγραφές.

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε όλο το εύρος των ψυχοσυναισθηματικών και  ψυχοφυσιολογικών διαταραχών και βασίζεται στην ικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί τους πόρους που ήδη διαθέτει, τις εσωτερικές ικανότητες και δυνάμεις του, καθώς όλες οι τέλειες λύσεις βρίσκονται μέσα μας.