Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων / by

Η συμβουλευτική γονέων εστιάζει σε θέματα που αφορούν τις οικογενειακές δυναμικές, ιδωμένες από την πλευρά του γονέα. Βοηθάει τους γονείς να αναπτύξουν την αποτελεσματικότητά τους κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα οικογενειακά μέλη, με απώτερο σκοπό την αύξηση του αισθήματος ευχαρίστησης που αντλείται από την αρμονική συνύπαρξη της οικογένειας.

Ανάλογα με τις περιπτώσεις μπορεί να εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα σχετικά με προβληματικές συμπεριφορές των γονέων ή/και των παιδιών, διαζύγιο, απώλεια, προβλήματα προσαρμογής, αναπηρία ή τραυματισμό, διαχείριση της κρίσης, μεταβολές στο οικογενειακό περιβάλλον, θέματα κακοποίησης, διαχείριση θυμού.

Ακόμη, παρέχεται συμβουλευτική σε μελλοντικούς γονείς, καθώς και σε άτομα τα οποία επιθυμούν την τεκνοποιία και αισθάνονται ότι χρειάζονται υποστήριξη για τη αποσαφήνιση και αναγνώριση των σκέψεων και συναισθημάτων τους.