Ψυχομετρικά εργαλεία / by

Τα ψυχομετρικά εργαλεία ή ψυχολογικά τεστ είναι σταθμισμένες τεχνικές μέτρησης της ποικιλίας της συμπεριφοράς. Στο γραφείο χορηγούνται τα ψυχομετρικά εργαλεία WISC-III, Rorschach, TAT, CAT, Fairytale Test. Επιλέξτε το εργαλείο που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.