Διαδικασία / by

Η διαδικασία που ακολουθείται για τη χορήγηση ενός ψυχομετρικού εργαλείου περιλαμβάνει μία συνάντηση για γνωριμία και συζήτηση σχετικά με το λόγο παραπομπής, μία συνάντηση για τη λήψη ψυχοκοινωνικού ιστορικού (σε περίπτωση που υπάρχει ήδη, αυτό το στάδιο παραβλέπεται), μία συνάντηση για τη χορήγηση, η οποία συχνά ξεπερνάει χρονικά τον καθορισμένο χρόνο των συνεδριών που ορίζεται στα 50 λεπτά, και μία συνάντηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και συζήτηση πάνω σε αυτά. Σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον συναντήσεις για θέματα που αφορούν τη διαδικασία, αυτές δε χρεώνονται.

Οι συναντήσεις πριν τη χορήγηση είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ζεστό κλίμα και για να συλλέξει ο/η Ψυχολόγος όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για μία πιο ολοκληρωμένη, πολύπλευρη αλλά και εστιασμένη αξιολόγηση.