Προβολικά τεστ / by

Ο όρος προβολικό τεστ εισήχθη για πρώτη φορά σε ένα γνωστό άρθρο που δημοσιεύτηκε από τον L.K. Frank το 1939. Ενώ τα ερεθίσματα έχουν πολλές διαφορετικές μορφές, καθώς ποικίλλουν μεταξύ τους – από κηλίδες μελάνης, εικόνες ανθρώπινων μορφών μέχρι ασύνδετες λέξεις – ο Frank απέδειξε ότι όλα τα προβολικά τεστ έχουν κοινή την «προβολική υπόθεση» ότι, όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν ένα διφορούμενο ή αδόμητο ερέθισμα, η ερμηνεία τους για αυτό το ερέθισμα βασίζεται στις και μπορεί να υποδεικνύει τις ανάγκες τους, τα συναισθήματα, τις ανησυχίες, τις συγκρούσεις, τις εμπειρίες και τον τρόπο σκέψης τους. Τα προβολικά τεστ προσφέρουν μία σφαιρική ή ολιστική εκτίμηση της προσωπικότητας.

(Πηγή :Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι, Ρόμπερτ Μέλλον, Ελληνικά Γράμματα)

Τα προβολικά τεστ χορηγούνται για διάφορους λόγους, οι οποίοι κατά περίπτωση μπορεί να είναι :

  • Για διάγνωση και διαφοροδιάγνωση
  • Για να βρεθούν τα ψυχογενή αίτια μίας προβληματικής συμπεριφοράς
  • Για εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου στο εδώ και τώρα
  • Για στοιχεία σχετικά με τη δομή της προσωπικότητας
  • Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη μία γρήγορη εκτίμηση (έκτακτες περιπτώσεις)
  • Για να οριστούν οι τυχόν θεραπευτικές συστάσεις
  • Βοηθά σε μία πιο ολιστική και εκ βαθέων προσέγγιση του Ψυχολόγου κατά τη θεραπεία